Опера "Тамерлано" на блокфлаути

Податак да је у 1724. године у Лондону издата једна цела Хендлова опера ("Тамерлано") у преради за блокфлауту сведочи о огромној популарности тог инструмента у оно време, нарочито у Енглеској.

Нема коментара:

Заим Имамовић - Фрулашко коло