"Пратња" уз фрулу

"Заржавање" или "рожњање" је свирање са посебним призвуком, који се добија било из грла или зато што усна извођача делимично затвара отвор писка на горњој половини инструмента. С обзиром да се некада најћешће свирало соло, овим се начином свирања стицао утисак да у свирању учествује још инструмената.

Нема коментара:

Заим Имамовић - Фрулашко коло