Фрулаш Заим Имамовић

Познати интерпретатор босанског мелоса Заим Имамовић опробао се и као инструменталиста на фрули и уз пратњу Исмета Алајбеговића Шербе снимио два кола: "Фрулашко коло"(LPY-62, "Jugoton") и "Вишеградско коло" (LPM-5, "Jugoton").

Нема коментара:

Заим Имамовић - Фрулашко коло