Уметник на свирали

Адам Милутиновића знам од пре десет година као одличног вештака на свирали, на којој за њега нема тешкоћа да изведе све што је могуће написати за инструмент тога рода. На својој свирали он може да свира 16 тонова, док сам инструмент има 7 рупа. Може се рећи да је он Уметник на свирали. Могу рећи да ће његово свирање на овако малом инструменту свуда наићи на интересовање.

Музичка академија - Мишљење Косте Манојловића, ректора
Београд 18.07.1939.

Нема коментара:

Заим Имамовић - Фрулашко коло